ВиК – Дупница или Кюстендилска вода ще обслужва водоснабдяването в община Дупница. Темата е акцент в предстоящата утре сесия на Общинския съвет, когато ще се обсъжда одобряване на предложеното от областния воден оператор рамково споразумение.

Тя е включена в дневния ред като извънредна точка, за да се даде време за предложения или допълнения към него. Такива, обаче, до момента не са постъпили. “Може да се правят предложения и при дебатите по време на заседанието. Споразумението е политически акт, с който Общинският съвет ще реши дали ще се пристъпи към консолидация с "Кюстендилска вода" или ВиК – Дупница ще продължи да функционира. Другата извънредна докладна записка е за предстоящата регулация на т.нар. Пич махала и тя е изключително важна за законното застрояване, благоустрояване и други инвестиционни инициативи, които биха подобрили условията на живот на ромската общност. Ще обсъдим и нова наредба, гарантираща ясен регламент и критерии за отпускане на стипендии за даровити деца", обясни председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов.

 

 

 

Dupnicanews.EU