Предложеното рамково споразумение е изцяло в полза на “Кюстендилска вода” и в ущърб на ВиК – Дупница. То не е юридически издържано, така че двете страни да са равнопоставени и не решава много от конкретните проблеми, свързани с водоснабдяването на община Дупница”, заяви общинският съветник от “Народен съюз” Анастасия Давкова. Тя обобщи становището си след проведената днес работна среща между Общинския съвет, управителя на “Кюстендилска вода” Марио Нешев и управителя на ВиК – Дупница Васил Милушев.

“Поне половината от предложенията, които направихме на предишната работна среща, не са взети предвид. Един от неуточнените въпроси в споразумението, изготвено еднолично от областния воден оператор, е този с преназначаването на служителите от Дупница. Не е упоменато къде ще работят те, запазват ли се настоящите им позиции и за какъв срок. Липсва информация ще има ли денонощна телефонна линия за аварии и дежурни екипи за отстраняването им в община Дупница. Видяхме неизгодни клаузи, като пълното поемане на задълженията от ВиК - Дупница, включително и за неизплатени възнаграждения на персонала за февруари и март, които общо са около 250 000 лева. Невъзможно е прехвърлянето на партидите към доставчика на електроенергия, преди да се изчистят дълговете на ВиК към него, които са близо 600 000 лева. Не е формулирано и запазването на територията на Дупница на инженеринговия отдел, на което особено държим. Да не говорим, че предвидените инвестиции за водопреносната мрежа в нашата община от 170 000 лева са пренебрежимо малки, на фона на приходите, които ще получи “Кюстендилска вода”, когато започнем да плащаме по 3,71 лева за кубичен метър вода. Чухме от управителя Нешев, че ВиК холдинга ще предостави за Дупница техника, но това също не е записано в споразумението”, коментира още Анастасия Давкова от “Народен съюз”.

Споразумението ще бъде подложено на гласуване на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 28 март. Все още няма яснота какви ще са следващите стъпки, ако то бъде отхвърлено от местния парламент в Дупница и “Кюстендилска вода” не влезе в ролята си на воден оператор от 1 април.

 

 

Dupnicanews.EU