Община Дупница съвместно с "БалБок Инженеринг" АД организират мобилен събирателене пункт за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци. Жителите на Община Дупница ще имат възможност безвъзмездно да предадат събраните от тях отпадъци от:

- ЖИВАК И ЖИВАКОСЪДЪРЖАЩИ УРЕДИ - живачни термометри, уреди съдържащи живак, луминесцентни тръби

- ЛАКОВЕ И БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ - лакове, бои, разтворители и разредители за боя, лепила, мастила, смоли съдържащи опасни вещества

- ДОМАКИНСКИ ПРЕПАРАТИ И ХИМИКАЛИ - почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредителите, киселини, основи, реактиви, химикали, фотографски химични вещества, пестициди

- ОПАКОВКИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

- ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ - лекарства с изтекъл срок на годност

КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 02.04.2024 г. от 10:00 до 16:00 часа

НА АДРЕС: Град ДУПНИЦА, ул "ХАН АСПАРУХ" ( зад таксиметрова стоянка при магазин "ЛИДЛ", срещу магазин "ФАВОРИТ")