Сключването на индивидуални договори с абонатите от община Дупница ще започне от 1 април, а дотогава ВиК – Дупница трябва да ги прекрати. Клаузата е част от проект на споразумение, изготвено от областния оператор, който ще функционира на територията на община Дупница след края на март. Оттогава ще влезе в сила и новата цена на водата, а именно 3,71 лв. за кубичен метър.

Настоящит ВиК оператор ще фактурира количествата изразходвана вода от датата на последния отчет на водомера до 31 март, а след това фактурирането поема новият оператор. ВиК – Дупница се задължава да изплати всички трудови възнаграждения и други плащания към персонала до края на месец март. Никакви вземания и дългове на настоящия ВиК оператор не се поемат от бъдещия, е записано още в проекта за споразумение. Отново до края на март дупнишкото водно дружество трябва да прехвърли всичките си публични активи на кюстендилското, включително и общите водомери. Следва да се приеме решение на Общински съвет – Дупница, с което да се прекрати договорът с ВиК – Дупница за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги, с което общинското дружество да приключи с предоставянето им. “Насрочена е работна среща на Общински съвет – Дупница, на която проектът за споразумение ще бъде обсъден. Документът може да бъде допълван и променян по предложение на съветниците. Лично аз ще държа в него да се включи клауза за осигуряване на позиция “проучвател” на територията на Дупница, чрез което ще се улесни съгласуването на инвестиционни проекти, без гражданите да пътуват до Кюстендил”, съобщи председателят на ОбС Костадин Костадинов.

 

Dupnicanews.EU