На редовно заседание, насрочено за 15 февруари, Общинският съвет в Дупница ще разгледа проектобюджета за 2024г. Годишната финансова рамка е в размер на 56 488 663 лв., от които 40 238 740 лева приходи за делегирани от държавата дейности и 16 249 923 лева приходи за местни дейности. Планираният резерв за неотложни разходи е 50 000 лева.

30 000 лева ще бъде подпомагането за двойки с репродуктивни проблеми, за културни събития и празници – 120 000 лева и 380 000 лева за спортни дейности, от които 250 000 лева за ФК „Марек“. 3 326 144 лева са заложени за изпълнение на инвестиционната програма на общината в поименен списък на обекти за капиталови разходи. По предложение на кмета Първан Дангов, община Дупница е заявила желание да придобие безвъзмездно от държавата 10 помещения на третия етаж в сградата на Общинска администрация. Общината предвижда да включи в инвестиционната си програма цялата сграда с цел извършване на основен ремонт, енергийна ефективност, почистване и възстановяване на каменната облицовка, както и ремонт на покривната конструкция. В дневния ред на сесията е включено и предложението на председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов да се определи сумата от 50 000 лева за Фонда за местни инициативи, както и да бъде избран одитор на ВиК – Дупница.

 

 

Dupnicanews.EU