80% от заплатата на министър ще бъде месечното възнаграждение на кмета на Дупница Първан Дангов. Корекцията предложи сам градоначалникът, като се мотивира с желанието си за прозрачност и съобразяване с общественото мнение. Така сумата ще бъде в размер на 7 200 лева.

Той оттегли намерението си за заделяне на 50% от нея за благотворителност, като заяви, че парите няма да бъдат по-малко, а е възможно да са повече. Точният им размер няма да бъде обявяван поради деликатността на темата. Първан Дангов призова тримата си заместници и общинските съветници също да се включат с дарения в бъдещия Общински фонд за подпомагане на деца без родители и подчерта, че ще се формира специална комисия, която да разпределя разходването на средства от него. Против предложението му гласуваха четирима съветници от ГЕРБ, въздържаха се Николай Табаков и Иво Ников от ПП-ДБ, Виктор Мантарков от “Взъраждане”, Георги Георгиев и Христо Михалчев от КОД – ВМРО и Румен Желязков от ГЕРБ. В дебатите и гласуването не участва председателят на ОбС Костадин Костадинов, тъй като неговата заплата се определя от тази на градоначалника (45%). Кметът посочи и точният размер на брутните заплати на кметовете в селата с добавените суми за прослужено време – управникът на село Джерман ще получава 1 765 лева, на Крайници – 1 658, на Самораново – 1 775, на Яхиново – 2 057, на Бистрица – 1 736, на Червен брег – 1 587, на Пиперево – 1 743, на Блатино – 1 851, на Дяково – 1 635 и на Баланово – 1 758 лева.