Голям интерес предизвика общественото обсъждане на бюджет 2024 на община Дупница. Проектът за годишна финансова рамка бе представен от кмета Първан Дангов, заместниците му Валентина Караганова, Дафинка Георгиева и Валентина Караганова пред множество граждани, общински съветници, кметове на села, кметски наместници, читалищни дейци и др. “Това е бюджетът на всички граждани на община Дупница, добронамерени сме към всички предложения, но няма да позволим да ни вменяват чужди вини”, каза кметът Дангов. Предвижда се размерът на бюджета да е 56 181 000 лева,

а в края на годината с допълнителното финансиране по европейски и национални програми да достигне над 80 000 лева. Планирани са близо 11 милиона лева собствени приходи на общината и инвестиционна програма за 3,3 милиона лева, обясни зам.-кметът по финансите Дафинка Георгиева. Беше подчертано, че за първи път се залагат 1 милион лева приоритетно за проектиране, за да разполага общината с готови проекти при първа възможност за финансиране. Председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов попита какви са намеренията относно сондажа за термални води в село Бистрица. От отговора на градоначаника стана ясно, че обектът е спрян поради зимния сезон, но се поддържа комуникация с фирмата изпълнител и той остава преходен за 2024г. Похвали към кметския екип за проектобюджета отправи общинският съветник от БСП Александър Анин, който попита и дали не може да се увеличи предвидената за селата сума от 300 лева.

Въпроси зададе и гражданинът Георги Георгиев, който направи предложения в сферата на образованието. Повече инвестиции в инфраструктурата на село Тополница заяви кметският наместик Анани Ангарев, а общинският съветник от “Глас народен” Георги Градевски предложи да се помисли за назначаване на треньори за спортните клубове на щат към общината, като форма на субсидиране, която да компенсира до известна степен определената целева субсидия от 250 000 лева за футболния отбор “Марек”. Въпросът за негодната за пиене вода в Баланово постави управникът на селото Явор Митов. Той получи уверение от кмета Първан Дангов, че най-бързото решение на дългогодишния проблем е свързването на водопровода с резервоара в село Палатово, който е собственост на “Напоителни системи”, откъдето да се подава вода за питейни и битови нужди в Баланово. Предложение за общински фонд, който да финансира проектни предложения на читалищата направи председателят на читалището в Самораново Емил Севдин. Кметът Първан Дангов обясни и мотивите си за поисканата от него заплата в размер на 9 100 лева, половината от която ще дарява на деца без родители. “Даваме пример за друг подход и това не е популизъм. Това е моята осъзната грижа като човек и ще помоля заместниците ми да направят същото. Нека пазим човешката граница към тези деца”, каза кметът Дангов.

 

Dupnicanews.EU