Да се увеличат на 50 000 лева, вместо досегашните 30 000 лева, средствата от общинския бюджет за Фонда за местни иницативи предлага председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов. Припомняме, той беше инициатор за създаването на ФМИ с цел финансово насърчавне на гражданската активност за подобряване на градската среда и обогатяване на обществения живот.

През миналата година общинско финансиране не бе осигурено, през 2022г. и 2021г. бяха стимулирани с по 3 000 лева съответно 10 и 8 граждански проекта. Сред тях бяха облагородяване на междублокови пространства, изграждане на кътове за отдих, детски площадки, закупуване на носии за читалищен състав, обособяване на зелена класна стая и др. На предстоящата си сесия Общинският съвет в Дупница ще одобри както общата сума за ФМИ, членовете на комисията по разглеждане на проектите, приоритетите на Фонда и максималния размер на подпомагане за една инициатива.

 

Dupnicanews.EU