За повторно ръчно броене на бюлетините от местния вот за общински съветници настоява Георги Градевски от ПП “Глас Народен”в Дупница. Жалбата му е депозирана в Кюстендилския административен съд срещу ОИК - Дупница и е насрочено дело. Според Градевски са налице множество нарушения на секционните комисии в секции 2 и 4 в Механотехникума,

18 и 19 – в ОУ “Неофит Рилски”, 50 и 51 – в село Джерман и 56 – в село Блатино. От “Глас народен” считат, че са извършщвани множество неправомерни поправки в секционните протоколи, действителни бюлетини с посочен преференциален вот са отчитани като недействителни, има неотчетени поправки, бюлетини без фабрични номера и много други нарушения. Що се отнася до листата на ПП “Глас народен”, жалбоподателят е на мнение, че определеният от ОИК изборен резултат е недействителен и при правилно отчитане на действителните преференциални гласове, съветниците биха били четирима, а не трима, както са обявени. Недостигащият брой гласове за още един мандат е по-малко от 5 гласа, посочва Георги Градевски. Жалбата е изпратена до всички общински съветници като заинтересовани страни по делото в КАС.

 

 

Dupnicanews.EU