Валентина Караганова е новият зам.-кмет по социални дейности, култура и образование в община Дупница, съобщи на пресконференция днес кметът Първан Дангов. Зам.-кмет по строителството и икономическите дейности ще бъде Бойко Христов, който досега беше общински съветник от БСП. Ще има и трети зам.-кмет, който ще отговаря за финансите.

Изразявам благодарност към всички кметски екипи и администрация за постигнатото досега. Отговарям за изключително важни ресори – социалните дейности, образованието и културата, които са основополагащи за подобряване на живота в община Дупница. Важно е да предлагаме адекватни социални услуги, образование, което да отговаря на нуждите на местния бизнес и икономика, предстои сериозна работа и в областта на културата, тъй като смятам, че разликата между природния и културния човек е именно в усилието да предлагаме културни продукти, от които населението има нужда”, каза зам.-кметът Валентина Караганова.

В момента кметът Първан Дангов е разпоредил финансова проверка във всички отдели. Досега има информация за текущи задължения за около 4,2 милиона лева, от тях просрочени за повече от 30 дни са 3 милиона лева. По списъка с капиталовите разходи задълженията са 1 367 000 лева, като нови задължения в само дейност Чистота са 3,1 милиона лева. “Разпоредил съм да ми бъде предоставена справка за всички обекти, по които общината работи – завършени, текущи или пред завършване, за да не губим тепмо в работата. Притеснява ме, че тук не е формиран работещ административен екип. Всеки служител си е работел сам за себе си, опитвал се е да бъде началник на другия, дори на колегата си по стая. Изцяло ще бъде реорганизирана работата на фронт офиса, за да не се струпват граждани пред едно гише, а на съседното да не се прави нищо. За първи път проведохме оперативка за повече от 6-7 години. Не са се събирали началниците на отдели, за да обсъждат заедно текущата работа, това е крайно неефективно. Надявам се да сме приключили с лошия микроклимат. Поискал съм да бъдат предоставени всички текущи сметки, които общината заплаща за консумативи, с цел минимизиране на разходите и приоритетно да се работи с наличния ресурс”, каза още кметът Дангов. Той е поискал от шефовете на отдели да изготвят предложения за подобряване на дейността. Никой от служителите не е уволнен, напуснали са главният секретар Невена Манова, която е излязла в пенсия, Румяна Тончева, която отговаряше за временната заетост, управителят на Спортната зала Васил Панчев, шофьорът Васил Тонев и пиарът Христо Апостолов. Освободени са кметските наместници на Грамаде, Крайни дол, Кременик, Тополница и Делян и следващата седмица, след срещи с местните жители ще бъдат назначени нови.

Новият зам.-кмет Бойко Христов, който вече беше извършил първата си проверка по ремонта на Младежкия дом съобщи, че срокът до края на ноември едва ли ще бъде спазен. Според него има още неща за довършване, има и забележки по изпълнението, предстои среща с изпълнителя. Бойко Христов подчерта още, че екипът ще се фокусира върху повишаването на контрола.

 

 

Dupnicanews.EU