Пет и половина милиона лева ще получи община Дупница по проект за ремонт на общински училища и детски градини, съобщи кметът Атанас Янев. Одобреното проектно предложение носи името “Да посрещнем предизвикателствата на новия свят” и се финансира по оперативна програма “Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Като авансово плащанае местната управа ще получи 35% от стойността на проекта - 1 920 733,08 лв, за получаването на които градския парламент вчера даде съгласието си кмета да подпише запис на заповед.  Проектът включва ремонт на ОУ “Неофит Рилски”, ОУ “Св. св. Кирил и Методии”, Гимназия "Христо Ботев", детски радини “Слънце”, "Калина" и "Детелина", както и детска ясла "Пролет". Със средствата по проекта ще платим заема от фонд “Енергийна ефективност”, каза Атанас Янев. Кредитът, който беше изтеглен преди две години, е в размер на 2 200 000 лв., а идеята за мостово финансиране беше лансирана още тогава. Парите пък бяха вложени в цялостни ремонти сочените в проектното предложение учебни и детски заведения. С останалите средства в общинските училища и детски заведения предстои да бъде направен вътрешен ремонт и да се смени оборудването, поясни градоночалникът. Предстоят процедури по Закона за обществените поръчки за избор на продецурата за избор на фирма-изпълнител и за доставка на оборудване.

Димитринка Симеонова