След дълги разисквания и изострен тон, Общинският съвет в Дупница прие бюджет 2023. По него общината ще работи в оставащите до края на годината три месеца. 18 съветници подкрепиха финансовата рамка, против бяха 9 – Ивайло Петров, Александър Анин, Станислав Павлов и Асен Илиев от БСП, Първан Дангов, Георги Василев Градевски, Георги Георгиев и Венелин Коларов от ОДБ и Павел Коларски от БДЦ. Въздържаха се Костадин Костадинов от ОДБ, Пламен Соколов и Иван Танев от “Глас народен”. Беше приета една промяна в разходната част на бюджета – увеличаване сумата за субсидии на спортните клубове с общо 30 000 лева. Предложението направи председателят на Икономическата комисия Емил Гущеров, като формално го входира кметът Методи Чимев.

Виолета Инкьова, в качеството на председател на Комисията по образование подчерта, че евентуално неприемане на бюджета би създало проблем с дофинансирането на маломерните паралелки в училищата. Председателят на ОбС Костадин Костадинов уточни, че всъщност инициативата е на групата на ОДБ, която го е направила пред кмета още преди повече от месец. “Гласуваме бюджет, голяма част от който вече е изпълнен, остават само 2 месеца. Основният въпрос е този за ВиК. Кашата, забъркана от Чимев и Китанова с разпределянето на кредита от половин милион лева за дружеството, остава, както и запорът на НАП върху 50% от приходите. Трябва да се отделят целеви средства в размер на 250 000 лева, за да падне воденичния камък от ВиК и следващият кмет да има възможност да го стабилизира. Защото той ще се сблъска челно с “отличното” финансово състояние на общината, предвид задълженията. Лошото е, че тези 250 000 лева ги няма, джобът е празен и скъсан. Този бюджет няма да реши нито един проблем на общината, затова групата на ОДБ ще гласува против него”, каза председеталят на Общинския съвет Костадин Костадинов. Съветникът от ГЕРБ Емил Гущеров изтъкна, че всички инициативи за подобряване състоянието на водния оператор са били техни, а Георги Георгиев от ОДБ го репликира, че тяхната група е предложила поемането на кредит от 1 милион лева.

“Ние от “Народен съюз” ще подкрепим бюджета, само защото той е формален и не искаме да създаваме затруднения в работата на администрацията до края на този и в началото на следващия мандат. Той се приема в края на годината и не може да изпълни никакви политики или капиталови дейности. Отново направихме предложение за ремонт на ул. “Прогона”, както и за рехабилитация на поне една улица в село Червен брег. Знаехме, че няма да бъдат включени в капиталовата програма, но държим това на хората, които са ни избрали. В момента този дебат е напълно предизборен и непродуктивен”, отбеляза съветникът от “Народен съюз” Светозар Тричков. В последното от мандата заседание, за първи път от залата беше отстранен общински съветник. Георги Наумов от ГЕРБ получи санкцията от председателя Костадин Костадинов след неколкократни изказвания от място, без да е получил думата, отправени му бяха забележка и предупреждение за отстраняване. Малко по-късно, по предложение на Пламен Соколов, Костадинов отмени наказанието и Наумов отново се върна в залата.

Общинският съвет прие и отчета за изпълнението на бюджета за 2022г. Председателят Костадин Костадинов го определи като “стъкмен и нагласен” и отчете като слабост недоброто изпълнение на приходите от управление на материални активи. Той подчерта още, че въпреки включването в бюджета на предложенията на ОДБ за обособяване на Алея на славата в улицата до Джамията, туристическа алея от село Бистрица до село Самораново и рехабилитация на опасно дере в село Крайници, те не са били изпълнени. Отчетът беше приет с 19 гласа “за” и 11 “против”, въздържа се Пламен Соколов.

 

 

Dupnicanews.EU