Приемането на бюджет 2023 на предстоящата сесия е основно условие, за да изпълнява общината функциите си и след изборите, независимо кой ще бъде кмет. Спрете с популизма и не рисувайте апокалиптични картини за нереални задължения от 10-15 милиона лева. Те са в рамките на 4-5 милиона и ще намалеят още след изплащането на текущия овърдрафт и на изтичащия общински облигационен заем”, коментира председателят на Икономическата комисия в Общински съвет – Дупница Емил Гущеров по повод предстоящата сесия.

Акцент в дневния ред на 18 септември ще бъде гласуването на изпълнението на бюджет 2022 и приемането на тазгодишната финансова рамка. На заседанието на ИК представителят на БСП е заявил позиция против двете докладни записки. Според Гущеров, неприемането на бюджета, макар и в необичайно време, означава преизчисляване на разходи, тъй като ще се работи по миналогодишната финансова рамка. Като пример той посочи предвидените 25 000 лева месечна субсидия за ФК “Марек”, които ще трябва да се намалят на 15 000 лева, колкото са били през 2022г. Предстои на последното си за мандата заседание съветниците да приемат и Общия устройствен план. “Документът е стратегически за периода до 2024г. и е изцяло в интерес на гражданите да бъде приет, защото те вече ще имат яснота във всеки момент в зона с какво предназначение попада имота, който ги интересува. ОУП сега включва не само територията на града, но и на всички села. Основната причина за забавянето му беше извършената през 2017г. промяна в границите на НП “Рила”, което наложи сериозни промени и в проекта за ОУП”, допълни още председателят на Икономическата комисия в ОбС Емил Гущеров.

 

 

Dupnicanews.EU