Dupnicanews.EU

Информационният портал

Demo Content

Къщата на Каракостови

Една от емблематичните къщи на Стара Дупница – на известната фамилия Каракостови.

 

 

 

 

 

 

Градът

Ти каза: „Другаде ще ида, при друго някое море.

Един друг град ще се намери, от този по-добър.

Тук всяко мое начинание е предварително осъдено,

сърцето ми, като мъртвец, отдавна е погребано.

Умът ми докога в това разтление ще гине?

Където поглед да обърна, където да погледна,

руини черни на живота си съзирам тук наоколо,

където толкова години изгубих и прахосах.“

Нови места ни ще намериш, ни морета други.

Градът след тебе ще върви. По улиците същи

ще се въртиш. Във същите квартали ще старееш

и в тези къщи същите ще побеляваш бавно.

Все в този град ще стигаш ти. За друг не се надявай.

Тъй както тук живота ти е вече разрушен -

тук, в тази мъничка черупка,

за всякъде ще бъде разрушен.

 

Константинос Кавафис