Dupnicanews.EU

Информационният портал

Latest

Банкети и екскурзии отново в Годишната програма на читалищата

Формално отбелязване на празници и екскурзии с частни фирми отново преобладават в Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Дупница за 2018г. Тя ще бъде обсъдена на предстоящата сесия на Общинския съвет в петък, 15 декември. Повечето от 13-те културни институции акцентират върху празници като Бабинден, Трифон Зарезан, 8 и 22 март, без да посочват какво събитие ще организират за местните общности. Поднасянето на цветя пред паметници на исторически дати също е сред предпочитаните активности. Впечатление отново правят планирани събития като “Отбелязване на Първа пролет в ресторант …...... Благоевград”, честване Деня на библиотекаря, масово отбелязване на Трифон Зарезан с конкурси за най-хубаво вино, както и присъединяване, без да се посочват дейности, към събития, организирани от кметствата в селата. Продължава и отчитане на екскурзии, организирани от частни фирми, като читалищна дейност, както и отбелязване на Международния ден на водата, Международния ден на Земята, Световния ден на книгата, отново без конкретизиране на активност. С малки изключения, като в читалищата “Пейо Яворов” и “Зора”, почти липсват събития с информационна или културна стойност, посветени на обществено значими теми, дейности по библиотечно и информационно осигуряване на гражданите, обогатяване на културния живот, повишаване на интереса към историята на родното място, развиване на творческите заложби у децата чрез функциониране на различни школи, както е записано в основните цели и задачи на Годишната програма. Тя се приема от Общинския съвет абсолютно формално, често без дебати, тъй като той няма действащ механизъм за контрол върху дейността на читалищата. От контролни функции се въздържа и общината, която приема предложенията на председателите на читалища за дейности, както и годишните им отчети. Единствената й роля е да разпредели субсидиите, отпускани от държавата на базата на заявени щатни бройки.

 

Dupnicanews.EU

 

 

 


Трима кандидати за прокурист на общинската болница

Трима са кандидатите за прокурист на общинската болница, съобщи председателят на Общинския съвет Емил Гущеров. Един от тях ще бъде избран на поста след гласуване на предстоящата сесия в петък. Той ще контролира финансите на дружеството от името на местния парламент като негов принципал. Докладната записка бе отложена на предишното заседание с мотив за набиране на повече кандидати и възможност за оптимален избор, а този път ще бъде внесена като извънредна. За прокурист кандидатства вече предложеният Александър Иванов, както и две дами, чиито имена Гущеров не назова. Те обаче са със солиден опит в счетоводството и медицинския одит, увери председателят на Общинския съвет. Едната от тях е предложена от общинския съветник Иван Танев.

 

Dupnicanews.EU

 
Страница 5 от 3888