Dupnicanews.EU

Информационният портал

Latest

Търси се фирма за подмяна на водопровод в участъци от 7 улици

Обществена поръчка за подмяна на водопровода в участъци от 7 улици обяви община Дупница. Стойността й е 765 040 лева. Включени са части от улиците, по които ще преминава новата автобусна линия №5, която ще се финансира по проекта за Интегриран градски транспорт, а именно: “Венелин”, “Георги Икономов” /”бивша “Бригадирска”/, “Бузлуджа”, “Велико Търново”, “Васил Левски”, “Отец Паисий”, “Седма Рилска дивизия”. В обявлението за конкурса, възложителят община Дупница уточнява, че дейностите ще се извършат в срок, посочен от изпълнителя, но не по-дълъг от 60 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомление от възложителя, че финансирането е осигурено. Конкурсът за избор на изпълнител ще се проведе на 21 юли.

 

Dupnicanews.EU

Приемат заявления за помощи за отопление от 17 юли

Приемането на заявления за целеви помощи за отопление ще започне след 17 юли, информират от Дирекция Социално подпомагане в Дупница. То ще продължи до 31 октомври 2017г. Информацията е във връзка с предстоящите промени в Наредбата за условията и реда за отпускане на целевата помощ. Предвижда се и промяна в параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, че не се считат за доход месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл.8д от Закона за семейни помощи за семейства, които отглеждат дeua с увреждания.

 

Dupnicanews.EU

Страница 3 от 3687