Dupnicanews.EU

Информационният портал

Latest

Общината гарантира кредит от 500 000 лева за болницата

Решение за издаване на общинска гаранция в размер на 500 000 лева, за кредит на общинската болница, взе днес местният парламент в Дупница. То бе одобрено от 23-мата съветници, издържали до края на продължилата повече от 4 часа днешна сесия. Парите са за просрочени задължения към доставчици на здравното заведение и облекчаване на текущото му финансиране, се посочва в предложението на кмета Методи Чимев. Според него, влиянието на гаранцията върху бюджета на общината не се предвижда да бъде значимо и няма да доведе до влошаване на финансовите показатели. Съветниците подкрепиха и идеята за отпускане на спешен заем от 100 000 лева от общинския бюджет, с цел незабавно изплащане на просрочени задължения и избягване налагането на запор върху банковата сметка на болницата. Ръководството й се задължава да върне заема в тридневен срок след получаването на банковия кредит от 500 000 лева.

 

Изабелла Соколова

ОУ “Св. Климент Охридски” става средно спортно училище

Преобразуването на ОУ “Св. Климент Охридски” в средно училище със спортен профил одобриха днес общинските съветници в Дупница. Предложението е на директора Илия Близнаков. Подготовката по спорт за учениците от I до VIII клас ще бъде разширена, а за средния курс – профилирана. Сред мотивите за преобразуването са добрата спортна база на училището, привличане на правоспособни треньори, което ще осигури по-добро финансиране на местните спортни клубове, по-голям избор на учениците за средно образование. Изтъква се и възможността за осигуряване на средства за функциониране на единствения плувен басейн в града чрез по-големия бюджет на средното училище. Очакваната годишен размер на допълнителния финансов ресурс е 250 000 лева, с тенденция да нарасне до 500 000 лева, посочва в предложението си до Общинския съвет директорът на ОУ “Св. Климент Охридски” Илия Близнаков.

 

Dupnicanews.EUСтраница 2 от 3614