Dupnicanews.EU

Информационният портал

Latest

“Паркинги и гаражи” с добра печалба за 2020г., Театърът и Музеят - с огромни загуби

Въпреки пандемичната обстановка от месец март миналата година, общинското предприятие “Паркинги и гаражи” е успяло да запази всички работни места и е на печалба с 63 000 лв. за 2020г. , информират от община Дупница. 380 000 лв. са приходите на „Паркинги и гаражи“ за изминалата 2020 година. Сумата е с 43 000 лв по-малко в сравнение с предходната 2019 година. От платено СМС-паркиране, постъпленията са в размер на 8 070 лв, а от репатриране на неправилно паркирани МПС-та - 10 600 лв. В „Общински пазари“ също се наблюдава намаляване на приходите, респективно и на печалбата. За изминалата година, печалбата е в размер на 27 000 лв, в сравнение с предходната, когато е на плюс 61 000 лв. Приходът е в размер на 149 000 лв. „Домашен социален патронаж“ пък увеличава приходите си, показва справката за 2020г. Сумата е в размер на 161 000 лв. и съответно дофинансирането от страна на Общината намалява до 54 000 лв. Обичайно тази социална дейност се подпомага от общинския бюджет с около 100 000 лв на година. Приходите от наеми в социалните жилища се отчитат в социално предприятие, създадено към проекта. За 2020 год. са постъпили 166 000 лв. от наеми.

Друго от общинските предприятия - по поддръжка и чистота не реализира приходи. В него работят 73 човека, като те обслужват/почистват всички територии за обществено ползване, през летните месеци работят и по селата, охрана на старото сметище, спортна зала, автогара, парк Рила и др,  озеленяване паркове и градинки, изпълняват функции на контрол и т.н. За миналата година предприятието е изразходвало 720 000 лв., като тази сума се покрива от постъпленията от такса битови отпадъци. Очаква се закупуването по проекти на нова техника самосвал, багер, както и 1 бр. сметосъбираща машина.

Второстепенните разпоредители с бюджет „Театър“ и „Градски музей“ са изпратили миналата година на минус. Театърът е с приход в размер на 3125 лв. и разход в размер на 167 500 лв. Музеят пък е реализирал приходи за 77 070 лв., като участва по проекти за археологически разкопки, а разходите са 114 900 лв.

 

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 


 

Гражданска акция за почистване на Старите гробища

Доброволна гражданска акция за почистване на Старите гробища в Дупница обяви председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов. Инициативата е на Църковното настоятелство, част от което е и той. Ще бъде облагородено и пространството около най-стария дупнишки храм “Свети Никола”, чието отваряне за служби и посещения на миряните предстои скоро. Настоятелството приканва дупничани да се включат в почистването, планирано за 14 и 15 май (петък и събота). Осигурени са инструменти, чували за отпадъци и транспорт за извозването им. Храмът “Св. Никола” е построен през 1609г. и в него дупничани са намерили убежище от турския башибозук през 1876г. Въпреки историческата му стойност и статутът му на архитуктурен паметник на културата, той беше занемерен, оставен на разрухата и недостъпен за гражданството в продължение на десетилетия. В гробищата край него са намерили покой хиляди дупничани, някои от които със значителен принос за развитието на региона. Възстановяването му сега стана възможно след организирана отново от Църковното настоятелство дарителска кампания.

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 
 

Страница 2 от 5219