Dupnicanews.EU

Информационният портал

Latest

Четирима горски наказани за нередовна сеч край Бистрица

Нарушение при провеждане на сечта в дърводобивен обект в землището на село Бистрица установиха служители на Югозападното държавно предприятие и „ДГС Дупница” при теренна проверка. Обектът е спечелен на търг от фирма „СКАД-83” ЕООД, която извършва дърводобивна дейност. Всички дървета, предвидени за сеч, са маркирани с контролна горска марка в основата на стъблата. Отсечени са предимно такива с по-голям диаметър, за които има предположение, че са допълнително маркирани. Повалени са групи от три до пет дървета, в резултат на което в насаждението са оформени празни пространства, в нарушение на изискванията за предвидената сеч. При извършената пълна инвентаризация на сечището е установено, че 41,95 куб. метра едра строителна дървесина е експедирана като средна дървесина, което е причинило имуществена вреда на стопанството в размер на 1120 лв. без ДДС. Четирима служители на „ДГС Дупница” са наказани дисциплинарно за неупражнен контрол при добива и експедицията на дървесината, както и за пропуски в извършеното маркиране. За констатираните нередности е сезирана Районната прокуратура в гр. Дупница. Сечта в обекта е спряна до приключване на всички проверки, съобщават от пресцентъра на ЮЗДП.

 

Dupnicanews.EU

Ликвидират 4 опасни общински язовира

4 общински язовира в Дупнишко ще бъдат изведени от експлоатация и ликвидирани, ако Общинският съвет приеме предложението на кмета Методи Чимев. Мярката се налага след извършена проверка от Държавната агенция за метерологичен и технически надзор върху водни обекти публична общинска собственост. За 4 от водоемите са направени предписания според Наредбата за реда и условията за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. При констатирани нередности и неотстраняването им в срок, кметът на общината търпи финансови санкции в размер на 1 000 лева за всяко първоначално нарушение. Предлага се ликвидирането на два язовира в землището на село Бистрица, местностите Драгочо и Орешето и на два край село Палатово, в местностите Секулица и Пладнището. Кметът мотивира предложението за ликвидация с липсата на средства за закупуване и ремонт на кранове, пречистване на преливници, възстановяване нарушената цялост на язовирните стени и др. Извеждането от експлоатация на 4-те водоема е обсъдено и с оператора на общинските язовири “Кремто” ЕООД.

 

Dupnicanews.EU

Страница 7 от 3888