Dupnicanews.EU

Информационният портал

История

Град Дупница съществува още от дълбока древност. Първоначално се споменава под имената Тобиница, Доупла, Дъбница. С последното име е известен до Освобождението. След това официалното му име е Дупница. През 1948 е преименуван на Станке Димитров на едноименния комунистически деец, през 1949 на Марек, а през 1950 отново става Станке Димитров. След демократичните промени си връща старото име.

Близо до града се намира местноста Разметаница, където, според легендата, цар Самуил убива брат си Аарон. Градът е възникнал след османското нашествие. Първи сведения за него има от XIV век. Името му е отбелязано и в дневника на рицаря Арнолд фон Харф, посетил страната през 1499 г. Той го характеризира като “хубав град”. В град Дупница и околностите са разкрити следи от тракийската култура, антично селище и некропол, гробница от римско време. В резултат на археологически проучвания през 1993-1995 г. в местността Кулата са разкрити основи на крепост, съществувала през IV-V век. В средата на хълма е издигната отбранителна кула, която дава името на местността.

За първи път името Дупница се появява в османски регистър от третата четвърт на XV век. В предосвобожденската епоха стопанският живот на града е свързан предимно с рударството. Още през XVIII век. пътешественици отбелязват наличие на железни рудници в околностите на селището. В началото на XIX в. добивът на желязо в Дупница и района е все още значителен.

Началото на индустриализацията в града се поставя през 60 - 70-те години на XIX век, когато започват работа три предприятия от манифактурен тип: абаджийско, дървообработващо и за рязан тютюн. Градът започва да се оформя като един от големите тютюнопроизводителни центрове. Тютюнопреработката и търговията с тютюн е основен поминък за голяма част от населението до 30-те години на XX век. Градът е родно място на възрожденския деец Христаки Павлович (1804-1848), учител и книжовник, който издава първите български учебници по аритметика и българска история (“Царственик или История болгарская”), първата българска книга с граждански шрифт и първото българско печатно издание на “История славяноболгарская” от Паисий Хилендарски.

След освобождението, Дупнишка околия е гранична зона с Турция, като пункта за преминаване е бил на моста в с. Бараково. През 1904 г. в града е създадена и е дислоциран щаба на покритата със слава 7-ма Рилска дивизия, като е построена и една от най-старите военни болници в България, просъществувала над 100 години. Началото на индустриализацията в града се поставя през 60 - 70-те години на XIX век, когато започват работа три предприятия от манифактурен тип: абаджийско, дървообработващо и за рязан тютюн. Градът започва да се оформя като един от големите тютюнопроизводителни центрове. Тютюнопреработката и търговията с тютюн е основен поминък за голяма част от населението до 30-те години на XX век. Дупница е добре развит промишлен център. Водещи отрасли са химикофармацевтичната , консервната, шивашката и обувната промишленост. Дупнишката котловина попада в умереноконтиненталната климатична област с известно средиземноморско влияние, което прониква по долината на р. Струма и р. Джерман. Това смекчава климатичните условия на района и го отнася по-скоро към преходноконтиненталния климат. На територията на община  са регистрирани 5 000 икономически субекта. Структуроопределящи икономическия живот на община Дупница са фармацевтичните фирми "Актавис - Дупница", "Фарма -Дупница", обувна компания "Еврошуз", предприятие за облекла "Марена". Поземлени и горски фондове: земеделската земя е 329 067 дка. От тях 36 128 дка. са общинска собственост - публична или частна. Горският фонд е 85 000 дка. От тях 4 300 са възстановени на частни собственици. 20 000 дка. са на територията на Национален парк Рила.

Share

ГУМ -Дупница с атрактивни оферти към търговците

ГУМ – Дупница отдава търговски площи за щандове и самостоятелни магазини на обща площ от 4 300 кв.м. Приканваме търговците, които имат амбиция за разширяване на бизнеса или налагане на нов пазар, да насочат интереса си към втория етаж на търговския център, където разполагаме със свободни площи. Предлагаме преференциални цени при наемане на пространство над 250 кв.м., като е възможно обособяване на търговската площ по индивидуален проект на наемателя. В цената на наема е включено и оборудването на щандовете. Магазинът е с утвърдена репутация и разполага с перфектна локация в идеалния център на Дупница, удобна комуникация с главен път Е-79 и магистрала “Струма”, приятен интериор и перфектни условия за търговците и техните клиенти.

За контакти тел. 0898 783013 – Цветанка Вуковска /Управител/

Повече за нас: http://gum-dp.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments off}