Dupnicanews.EU

Информационният портал

Свободни работни места към Бюро по труда - Дупница

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В

Бюро по труда - Дупница към 20. 11. 2017г.

 

тел. за информация:  0701 5 00 85   /      0701 5 05 38

 СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 инженер, координатор по заваряване                            срочен договор
2 електроинженери                                        срочен договор
1 ръководител, счетоводен отдел                                срочен договор
1 главен счетоводител                                    срочен договор
1 специалист, маркетинг                                    срочен договор
1 мениджър, екип                                        срочен договор
1 учител по биология                                    срочен договор

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

4 майстор, производтво на тестени продукти                        срочен договор
5 сортировачи                                        срочен договор
12 машинен оператор, шиене                                срочен договор
10 машинен оператор, банциг                                срочен договор
5 консултанти, обслужване на                                срочен договор
клиенти с  италиански и английски език
1 оператор на траш машина                                срочен договор
3 шивач, обувки                                        срочен договор
4 електромонтьори                                        срочен договор
1 специалист, маркетинг                                    срочен договор
1 готвач                                             срочен договор
2 сервитьори                                             срочен договор
7 сметосъбирачи                                        срочен договор
6 общи работници                                        срочен договор
3 монтажници на мебели                                    срочен договор
5 общ работник, промишленост                                срочен договор
3 касиери                                            срочен договор
2 продавач-консултанти                                    срочен договор
6 кредитни консултанти                                    срочен договор
1 шофьор, товарен автомобил                                срочен договор
1 мениджър, екип                                        срочен договор
2 обслужващ, магазин                                    срочен договор
1 работник по механично почистване                            срочен договор
на енергийни съоръжения
1 оператор, спомагателни съоръжения                            срочен договор
1 помощник-възпитател                                     срочен договор

5 заварчици                                            срочен договор
25 автомонтьори                                        срочен договор
5 общ работник, промишленост                                срочен договор


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от ЗНЗ
1 помощник –готвач                чл.55в от ЗНЗ                    срочен договор


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по схема  „Обучения и заетост”

1 месач                                            срочен договор
1 работник, пещ за печене                                    срочен договор
3 шивачи                                            срочен договор
1 заварчик                                            срочен договор
1 шофьор, автобус                                        срочен договор


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по схема  „Обучения и заетост за младите хора”


1 специалист, продажби                                    срочен договор
1 счетоводител, оперативен                                срочен договорИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема”Младежка заетост”

1 събирач, отпадъци разделно-обучение                                  срочен договор
1 работник,рециклиране на отпадъци- обучение                       срочен договор
1 общ работник, строителство на сгради-обучение                    срочен договор
1 търговски представител-стажуване                            срочен договор
1 продавач, разносна търговия- обучение                                   срочен договор
1 продавач-консултант- обучение                                срочен договор


Работа в чужбина и Свободни работни места  по EURES

Германия –  Готвачи,  шлосери, заварчици, механици

Работа в Дупница | Jooble

 

 

 

Share