Dupnicanews.EU

Информационният портал

ПУДООС отпусна пари за детски площадки в Яхиново и Бистрица

4 проекта от община Дупница одобри Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. До 10 000 лева ще получат кметствата в селата Бистрица и Яхиново. Те са за озеленяване и обновяване на кътове за отдих и игра, а финансирането е от Националната кампания “Чиста околна среда 2018”. Предвидено е озеленяване и подмяна на съоръженията за игра на детската площадка в Яхиново, а в Бистрица ще бъде създаден нов детски кът. Одобрени са и проектите на детската градина в Бистрица и детска ясла “Пролет” в Дупница. Те са на стойност до 5 000 лева, отпуснати за участие в конкурса “Обичам природата и аз участвам”. Двете детски заведения ще използват средствата за облагородяване на дворните пространства.

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 


Share