Dupnicanews.EU

Информационният портал

104 дупнишки семейства без детски надбавки заради отсъствия

104-ма родители на ученици от община Дупница са останали без детски надбавки през първото тримесечие от 2018г. заради отсъствия от училище, сочи справка от Дирекцията по социално подпомагане. Санкцията се налага при допуснати повече от 3 дни отсъствия на дете, посещаващо предучилищна група и над 5 учебни часа за ученик без уважителни причини. Данните се предоставят на ДСП по електронен път до 5-то число на всеки месец, следващ отчетния. През първите три месеца са спрени помощите и на 17 семейства от Дупница с деца в предучилищни групи. 20 са санкционираните родители в община Сапарева баня. Налице е тенденция към увеличаване броя на спрените детски надбавки. За цялата 2017г. в Дупница те са били общо 104 за отсъствия от училище и 39 – от предучилищни групи. В Сапарева баня санкцията е приложена към общо 22 семейства.

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 

 


Share