Dupnicanews.EU

Информационният портал

Гратисен период за декларации спаси постовете на съветници в Дупница

Мнозина от общинските съветници в Дупница трябваше да се разделят с постовете си, заради изискване в новия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Според приетата промяна, те са длъжни да декларират дали отговарят на новите условия за несъвместимост, а именно - да не са еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която са общински съветници, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия. Подаването на декларациите обаче, бе отложено за след 1 декември 2019г., така че новите условия ще важат за следващите местни избраници. Голяма част от настоящите общински съветници, под различни форми имат сключени договори с общината или с общински предприятия. Някои от тях са наематели на общински помещения, други са членове са на управителни съвети на фирми, които печелят обществени поръчки или представляват организации, финансирани от общината. На този етап 33-мата дупнишки парламентаристи, както и колегите им в страната, са подали единствено декларации за липса на промяна в обстоятелствата за несъвместимост между заеманата от тях публична длъжност и дейностите, които извършват. Декларациите са публикувани на сайта на община Дупница.

 

 

Dupnicanews.EU 

 

 


 

Share