Dupnicanews.EU

Информационният портал

Даниела Симова с най-много отсъствия от сесии на ОбС

На почти половината заседания на Общинския съвет в Дупница през 2017г. не е присъствала Даниела Симова от ГЕРБ, сочи справка, изготвена за Dupnicanews.EU от деловодството на местния парламент. Бизнес дамата е натрупала 6 отсъствия, като само 2 от тях са оправдани с болничен и командировка. 5 пъти е отсъствал от сесии общинският съветник от ОДБ Иван Раков. За 2 от тях е представил служебни бележки и за 2 – болнични листове. На 4 от заседанията през миналата година е липсвал председателят на групата на БДЦ Емил Христов. Той не е представил никакъв документ за отсъствията си. С по 3 отсъствия са вече напусналият Йордан Никулчин от ГЕРБ, Златко Славев от БСП и Христо Михалчев от РБ. Голяма част от избраниците на дупничани в местния законодателен орган не са присъствали на 1 или 2 сесии през миналата година, а 12 от тях не са пропускали заседания. Сред най-дисциплинираните са Асен Пилев и Йордан Димитров от ГЕРБ, Георги Георгиев и Йонко Гергов от ОДБ, Георги Пехливански и Асен Илиев от БСП и др. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дупница, при отсъствие по неуважителни причини съветникът се наказва с отнемане на 50% от възнаграждението при проведени 1 или 2 заседания месечно. При отсъствие от всички заседания през съответния месец, не се изплаща възнаграждение. За да го получи в пълен размер, всеки съветник трябва да участва в най-малко 70% от взетите решения на Общинския съвет през съответния месец. Към момента, избраните от жителите на община Дупница съветници получават нетно възнаграждение в рамките на 240-260 лева месечно, ако не са отсъствали. Едно отсъствие от заседание на комисия пък се санкционира със 100 лева, споделиха общински съветници.

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 
Share