Dupnicanews.EU

Информационният портал

Районният съд търси призовкар

Конкурс за призовкар обяви Районният съд в Дупница. Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, със завършено средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. За длъжността не могат да кандидатстват енолични търговци или общински съветници в Дупница. Обявеният минимален размер на основната заплата е 498 лева. Кандидатите трябва да умеят да пишат четливо, да познават улиците, кварталите и махалите в града, както и останалите населени места в съдебния район, да са дискретни, комуникативни и организирани. Конкурсът включва писмен изпит върху общата нормативна уредба в съдебната власт и устно събеседване. Желаещите да кандидатстват за позицията могат да подадат нужните документи при административния секретар на Районния съд до 2 март.

 

Dupnicanews.EU

Share

Коментари

0 Bald Eagle 2018-02-09 23:51 #1
РПУ Дупница какво му е работа ?
Цитат

Добавете коментар


Код за сигурност Опресняване