Dupnicanews.EU

Информационният портал

Обявиха поръчка за комплексен проект на депото край Джерман

Обществена поръчка за изготвяне на комплексен проект за Регионалното депо за отпадъци обяви община Дупница. Възлага се изработване на Подробен устройствен план . В него се включват план за регулация, план за застрояване и съответните парцеларни планове за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в землищата на селата Джерман и Грамаде. Обектът е площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. Изпълнителят трябва да изготви и работен проект за Клетка 1 на депото, кантар и съпътстваща инсфраструктура. Стойността на поръчката е 60 000 лева без ДДС, които ще бъдат осигурени от бюджетите на общините, членуващи в сдружение “Рила Еко”, а именно Дупница, Кюстендил, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно. Изработването на проекта е с цел кандидатстване на община Дупница пред ПУДООС за финансиране. При отпускане на финансова помощ направените от общините разходи ще бъдат възстановени, се уточнява в обявлението за обществена поръчка. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 18 януари.

 

Dupnicanews.EUShare

Коментари

0 bald eagle 2018-01-11 01:12 #1
Аве нали правихте вече един проект, 300 000 струваше.
Не сме толкова късопаметни.
Мама ви дева, че грабваме летвите пак
Цитат

Добавете коментар


Код за сигурност Опресняване