Dupnicanews.EU

Информационният портал

КЗК отхвърли жалбата за “Интегриран градски транспорт”

Комисията за защита на конкуренцията отхвърли жалбата на софийска компания срещу конкурса за избор на изпълнител по проекта “Интегриран градски транспорт”. С нея се настояваше за налагане на временна мярка спиране на процедурата. Според КЗК, жалбоподателят “Български енергийни партньори” не е представил конкретни доказателства, че интересите на страните и по-специално неговите, ще бъдат увредени по необратим начин. “Акцентът е поставен само върху предположения за възможни нарушения на ЗОП при откриването на обжалваната процедура и твърдение, че спирането на процедурата ще гарантира частния интерес на жалбоподателя”, се посочва в определението на Комисията. Изтъква се също, че “от спирането на процедурата ще настъпят значително по-големи вреди за засегнатите страни - възложител и обществото като цяло, които превишават ползата от нейното налагане”. Това е вторият опит на същата строителна компания да спре избора на изпълнител по мащабния проект, предвиждащ и улични ремонти. Жалбата бе аргументирана с нередности при поставените условия към кандидатите, както и с неправилна методика за оценяването им. Ценовите оферти на участниците в конкурса трябваше да бъдат отворени в края на ноември.

 

Dupnicanews.EUShare

Добавете коментар


Код за сигурност Опресняване