Dupnicanews.EU

Информационният портал

Съветникът Ивайло Петров оспорва вота за Големо село

Искане за поправка в протокола от последното заседание на Общинския съвет в Дупница, внесе до неговия председател общинският съветник от БСП Ивайло Петров. То е във връзка с решението за присъединяване на бобовдолското Големо село към община Дупница, след провеждането на местен референдум, което бе обявено за прието от председателстващия Йонко Гергов със 17 гласа “за”. Решението подкрепиха групите на ГЕРБ, ОДБ, двамата съветници от Реформаторския блок и Виолета Зашева. Против гласуваха от БСП и БДЦ, а колегите им от ЕНП, Народен съюз и независимият Пламен Соколов се въздържаха, като само един глас направи приемането възможно. Според Ивайло Петров, в първата процедура по гласуване, изразеният от него вот с вдигане на ръка, е бил отрицателен. “Последва прегласуване на решението, поради липсата на ред в залата и невъзможността да бъдат преброени гласовете”, казва съветникът от БСП, чийто втори вот отново бил против, както на останалата част от групата, но е отчетен от председателстващия като “за”. Петров оспорил незабавно резултата, но това не е отразено в протокола и не е отчетено при определяне на резултата, се посочва още във възражението. Групата общински съветници от БСП депозираха и жалба до областния управител, по повод спорното решение. Те го намират за немотивирано, тъй като “в докладната записка на практика са преписани мотивите, с които жителите на Големо село желаят да се извърши въпросната промяна”, а липсват мотиви за ефекта върху приемащата община. Те също считат, че решението не е прието с необходимото мнозинство, а именно повече от половината от общия брой на съветниците. Освен това докладната записка не е разгледана от Постоянната комисия по ТСУ, каквото е изискването според Правилника за дейността на Общинския съвет, посочват в жалбата си до областния управител съветниците от БСП. Те настояват решението да се върне за ново обсъждане на следващо заседание или да бъде оспорено пред Административния съд в Кюстендил.

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 

 


Share