Dupnicanews.EU

Информационният портал

Софийска фирма санира ДГ “Таушаница” за 225 325 лева

Софийската фирма “Ванев-Строй-Таушаница” е избрана за изпълнител на обществената поръчка за саниране на детска градина “Таушаница”. Тя е класирана на първо място сред 7-те кандидати, допуснати до участие в конкурса. Предпочетена е заради предложената най-ниска цена от 225 325 лева, при обявена прогнозна стойност 265 017 лева. Две фирма са отстранени от участие в процедурата, тъй като представените оферти не отговарят на условията на поръчката, се посочва в заповедта на кмета Методи Чимев. Предвидените енергоспестяващи мерки включват изолиране на външни стени и тавански плочи, подмяна на дограми, врати и осветителни тела. Срокът за изпълнение на дейностите и предаване на обекта в завършен вид е 60 дни. Договорът с избрания изпълнител ще влезе в сила след осигуряване на нужното финансиране от Националния доверителен екофонд, затова и процедурата бе обявена от община Дупница “под условие”.

 

Dupnicanews.EU

Share

Добавете коментар


Код за сигурност Опресняване