Dupnicanews.EU

Информационният портал

Сондажът за минерална вода в Бистрица пред провал

За пореден път се провали процедурата за сондажно проучване за термоминерална вода в дупнишкото село Бистрица. Единственият кандидат за изпълнител – фирма от Асеновград, беше одобрен, класиран и избран за възлаганата от общината дейност. На 5 май решението е влязло в сила, като на избрания участник е изпратено съобщение с покана за сключване на договор. От негова страна, обаче, има само мълчалив отказ. Фирмата не е проявила инициатива и не е отговорила на поканата, не се е явила и в рамките на определения едномесечен срок. Поръчката беше с прогнозна стойност 64 583 лева без ДДС, а откриването на топлата минерална вода в Бистрица кметският екип обяви като най-амбициозната си инвестиция и заложи за реализирането й почти 1 милион лева от приходите на общината. На този етап липсва информация какви стъпки ще предприеме местната управа, за да реализира намерението си.

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 

 


 

 

Share