Dupnicanews.EU

Информационният портал

В Гимназията най-добри на матурите, в Автото - най-зле

Дванайсетокласниците от ПГ “Христо Ботев” са се представили най-добре на държавните зрелостни изпити в община Дупница. Средната им оценка общо от матурите е 4,83. Те имат най-висок успех на изпита по математика – 5,30, по английски език – 5,00, а по български език и литература – 4,79. В Гимназията са и двете пълни шестици – по английски език и по математика. Само с три стотни след тях са абитуриентите от СЕУ “Св. Паисий Хилендарски” - средният им успех от зрелостните изпити е 4,80. Те имат най-висок общ резултат по испански език – 5,89 и по английски език – 5,32. В бившия Тютюнев техникум средната обща оценка от задължителната матура по български език и по избран предмет е 3,74, в Гимназията по облекло – 3,46, в ПГ “Акад. С. Корольов” - 3,52. Традиционно, с най-нисък успех на матурите са завършващите средното си образование в Гимназията по транспорт, тази година той е 3,18. По български език и литература те са получили средна оценка 3,13, по биология – 3,02 и по философия – 3,61. Най-много двойки имат зрелостниците от бившия Механотехникум. Слабите оценки са на матурите по български език и литература, география и биология. Данните са предоставени от РУО - Кюстендил след запитване от Dupnicanews.EU.

 

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 

 
 

Share