Dupnicanews.EU

Информационният портал

Община Дупница отново в дъното на класацията по прозрачност

Община Дупница отстъпи с още едно място и зае 169-та позиция за 2020г. в класацията за Рейтинг на активната прозрачност, която включва 193 позиции. Миналата година тя беше класирана на 168 място. Проучването се изготвя от екипа на Програма “Достъп до информация” след анализ на интернет сайтовете на общини и други публични институции. Целта му е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за активно публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Настоящият рейтинг на Дупнишкото кметство е 53,6 при максимален 93,2. За сравнение със съседните общини, Кочериново заема 96-то място, Рила – 121, Бобов дол – 113, Сапарева баня – 149 и Бобошево – 187. От анализа на резултатите става ясно, че на сайта на община Дупница не са представени правомощията на институцията, устройственият й правилник, текстовете на издадените общи административни актове, регистър на индивидуалните актове, други регистри и бази данни, които поддържа Общината. Не са публикувани стратегии за развитие, отчети за дейността, Вътрешни правила за достъпа до информация, ред за достъп до публични регистри, списъци на разсекретени документи. За гражданите остават недостъпни още и тримесечните отчети за изпълнение на бюджета, протоколите от комисиите за провеждане на обществени поръчки, сключените договори за обществени поръчки, Общ устройствен план и Подбробен устройствен план.

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 

 


 

Share