Dupnicanews.EU

Информационният портал

Намаляване на делата заради пандемията отчита Районен съд – Дупница

Намаляване на наказателните дела през 2020г. отчете председателят на Районния съд в Дупница Иван Димитров. През миналата година новообразуваните наказателните дела са били 1268, а през предходната – 1 444. Най-много от тях традиционно са за престъпления в транспорта и за кражби. Гражданските дела също са били по-малко. Причините, според съдия Димитров, са в пандемичната обстановка и промените в обществения и личния живот на хората. Делата за нарушаване на карантина са 9, като 7 от тях са приключили с наказание пробация, две са прекратени, а по едното е наложена и глоба от 10 000 лева. Заповедните производства срещу длъжници също са намалели, което се дължи на мерките за отсрочване на кредити или забрана за налагане на запори. Делата срещу непълнолетни запазват броя си. Присъдите са общо 5 – една за средна телесна повреда, две за кражби, една за грабеж и една за притежаване на наркотици. По отношение на инстанционния контрол съдия Димитров подчерта, че от всички върнати дела – граждански, наказателни и административни, са отменени само 20%, което е добър показател за качеството на съдебната дейност в Дупнишкия съд. Към момента в него щатни са 11 съдии, от които 9 работят в Дупница, а двама са командировани в други съдилища.

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 

 


 

 

 

Share