Dupnicanews.EU

Информационният портал

Общинският съвет избира 50 съдебни заседатели

50 съдебни заседатели с мандат 2021 – 2025г. за Районния съд ще избере Общинският съвет в Дупница. Процедурата ще бъде открита на предстоящата неприсъствена сесия, насрочена за 27 ноември. Кандидатите трябва да са на възраст от 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в общината и завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не страдат от психически заболявания, да не са съдебни заседатели в друг съд, да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд-Дупница, да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд-Дупница, да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към Районен съд-Дупница. Документи могат да се подават до 15 януари 2021г. в деловодството на Общинския съвет. На предстоящото заседание ще бъде подложена на гласуване комисия, която ще се ангажира с определянето на съдебните заседатели. Предложени са общинските съветници Йонко Гергов, Йордан Йорданов, Ивайло Петров, Георги Красимиров Градевски и Тодор Василев. Ако бъдат одобрени, те ще проверят документите на кандидатите и ще проведат изслушване.

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 

 
 

Share