Dupnicanews.EU

Информационният портал

Болницата съди община Сапарева баня за 248 лева

Финансов спор между Общинската болница в Дупница и Община Сапарева баня предстои да разгледа Районният съд. Негов предмет е иск, заведен от лечебното заведение за изплащане на сумата от 248, 40 лв., за която е издадена и заповед за изпълнение. Тя се оспорва от кмета на курортната община Калин Гелев. Между страните били сключени последователно три договора: от 01.09.2017г., от 01.09.2018г. и от 02.09.2019г., всеки за срок от една година и с идентичен предмет - ищецът срещу заплащане да извършва на ответника медицинска услуга- ТЕЛК и прегледи на лежащо болни лица с адресна регистрация на територията на община Сапарева баня. Съгласно договора задължението за заплащане на извършената услуга е с падеж 10-то число на месеца, следващ отчетния период. В чл. 14.1. от договорите от 2018 и 2019 година била уговорена и неустойка за забава в размер на 1 % дневно върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 30 % от стойността на неизпълненото договорно задължение, а за договора от 2017 г. се дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава. За процесния период ищецът издал 12 фактури, по които има забавено плащане от ответника, поради което той дължи лихва за забава, а на основание чл. 14.1. от Договорите от 2018 и 2019 година дължи договорната неустойка за забава, в общ размер на 289.31 лв. С покана от 30.12.209 г. ищецът поканил ответника доброволно да изплати дължимата се неустойка, до настоящия момент липсва плащане. С оглед на това депозирал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, по което било образувано ч.гр.д.№ 631/2020г. по описа на РС-Дупница. По него, в полза на заявителя била издадена заповед за изпълнение за сумата от 248.40 лв., срещу която ответникът възразил. Откритото съдебно заседание по спора между дупнишкото общинско дружество и кметството в Сапарева баня е насрочено за края на септември. Тогава Районният съд ще се произнесе и по искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

 

 

 

Dupnicanews.EU

 

 

 
 

Share